Khuôn vật liệu lạnh không có Á hậu là gì

Nói chung, trong quá trình ép phun, vật liệu nóng chảy từ vòi phun vào khuôn, thông qua kênh chủ đạo, kênh dẫn dòng và cửa vào khoang, và trong khuôn làm mát nhựa, đông đặc thành làm mát, và các sản phẩm có dây đai. Do đó, khi bước vào chu trình ép phun thứ hai, vật liệu nóng chảy cần tiêu thụ một phần nhiệt năng và hình thành dòng chảy lạnh mới và vô dụng. Để khắc phục nhược điểm này, người ta dự kiến ​​rằng liệu vật liệu có thể luôn được giữ ở trạng thái nóng chảy bằng cách duy trì nhiệt độ của dòng chảy hay không và vật liệu lạnh của dòng chảy không được hình thành, để phát triển một vật liệu lạnh khuôn không có dòng chảy.


Thời gian đăng bài: Tháng 4 - 22 - 2021